HLV người Pháp sẽ không còn quyền lực tuyệt đối như trước

Cuối cùng Arsene Wenger đã chấp nhận thỏa hiệp để đổi lại bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với Arsenal. Trong 2 năm cuối cùng tại Emirates, HLV người Pháp sẽ không còn quyền lực tuyệt đối như trước và phải làm việc với một bộ máy tổ chức hoàn toàn mới.

Wenger ở lại Arsenal, nhưng bị tước dần quyền lực