Rất nhiều cầu thủ trẻ dù nỗ lực thể hiện đến mấy cũng không có chỗ đứng ở Big Five

Rất nhiều cầu thủ trẻ dù nỗ lực thể hiện đến mấy cũng không có chỗ đứng ở Big Five (M.U, Man City, Chelsea, Arsenal và Liverpool). Ngay cả khi bóng đá trẻ Anh đang rất thành công thì mọi chuyện vẫn không thay đổi.

Big Five không có chỗ cho cầu thủ trẻ