HLV Hữu Thắng hài lòng nhất là thể lực của các cầu thủ