Lý do lớn nhất nằm ở việc anh phải lùi xuống khá sâu nơi phần sân nhà