Lý do lớn nhất nằm ở việc anh phải lùi xuống khá sâu nơi phần sân nhà

Những đường chuyền của Lương Xuân Trường đã không thể chuyển hóa thành những cơ hội cho đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Hàn Quốc. Lý do lớn nhất nằm ở việc anh phải lùi xuống khá sâu nơi phần sân nhà.

Xuân Trường khó phát huy sở trường nếu đá thấp