Z.com đồng hành cùng ĐTQG với tư cách nhà tài trợ chính

Sáng ngày 15/5, tại Hà Nội đã diễn ra buổi lễ ký kết tài trợ giữa Z.com với VFF. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Z.com đồng hành cùng ĐTQG với tư cách nhà tài trợ chính.

Z.com tiếp tục là nhà tài trợ chính của ĐTQG