HOÀN TRẢ KHÔNG GIỚI HẠN ĐỘC QUYỀN TẠI 12BET

Ưu đãi tốt dành cho Thành viên thân thiết. Mỗi tuần nhận 0.38% Hoàn Trả Thể Thao & Thưởng Thêm Không Giới Hạn.

Số Tháng Hoạt Động (*) Cấp Bậc % Hoàn Trả Thưởng Thêm
Tối Đa
Thành Viên Mới ĐỒNG 0.20% Lên Đến
12,000,000 VND
1 0.22%
2 0.24%
3 0.26%
4 0.28%
5 0.30%
6 0.32%
7-12 0.34%
Trên 1 năm BẠC 0.36% KHÔNG GIỚI HẠN
Trên 2 năm VÀNG 0.38% KHÔNG GIỚI HẠN

(*) Số Tháng hoạt động là số tháng mà Thành viên đủ điều kiện nhận Hoàn trả và không tính tháng hiện tại.

  • Ưu Đãi Theo
    Cấp Bậc

a.) Thưởng Thêm: 20% lên đến 12,000,000 VND

Doanh Thu Mỗi Tuần (VND) Thưởng Thêm Tối Đa (VND)
180,000,000 – 1,499,999,999 10% của Tiền hoàn trả 12,000,000
1,500,000,000 – 3,599,999,999 15% của Tiền hoàn trả
Từ 3,600,000,000 trở lên 20% của Tiền hoàn trả

b.) % Hoàn Trả:

  • Mức độ hoàn tiền mỗi tuần sẽ dựa trên số tháng hoạt động của Thành viên tại 12BET

c.) Tăng cấp bậc:

  • Với 6 tháng liên tiếp nhận 0.34% hoàn trả không giới hạn, Thành viên sẽ tăng lên cấp Bạc.

Tiền hoàn cược & thưởng thêm sẽ ghi có vào ví Thể Thao của Thành viên mỗi tuần.

Điền chi tiết chính xác vào đơn tham gia
để nhận HOÀN TRẢ KHÔNG GIỚI HẠN

(*) Tên Truy Cập và thông tin chi tiết cần điền chính xác trong đơn tham gia để xác thực. Đơn tham gia sẽ không hợp lệ nếu sai Tên Truy Cập hoặc thông tin chi tiết khác.
(*) Hoàn Tiền sẽ tính ngay khi thông tin đăng ký được xác nhận qua điện thoại.